2017 metų renginiai

Sveikinu visus sulaukus 2017m., kurie LR vyriausybės yra skelbiami Reformacijos 500 – ųjų jubiliejiniais metais.  Šiuo informaciniu laišku siunčiu Jums visą informaciją apie  artėjančius š.m. LEBMS renginius. 2017m. LEBMS planuojami  muzikiniai renginiai – projektai: I.          Balandžio 21 – 22d. (penktadienis, šeštadienis)Visuotinis muzikos sandraugos narių susirinkimas Palangos ev. liuteronų bažnyčioje.Organizuojamas dviejų dienų seminaras…

Struktūra

SANDRAUGOS VALDYMO STRUKTŪRA: Aukščiausias Sandraugos valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas. Sandraugos valdymo vykdomasis organas yra valdyba. Sandraugos kontrolės organas – Revizijos komisija. VISUOTINIS SUSIRINKIMAS Visuotinis susirinkimas išreiškia narių valią. Visuotinio susirinkimo dalyviai yra: Sandraugos nariai; kiti asmenys, besidomintys irremiantys evangelišką bažnytinę muziką (be balsavimo teisės). Visuotinis susirinkimas: Tvirtina susirinkimo…

Istorija

iame puslapyje mes pristatysime ir supažindinsime jus su mūsų organizacija bei jos veikla. Kaip jau iš pavadinimo matyti, mes esame Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga. Naudingiausia būtų pradėti nuo Sandraugos susikūrimo istorijos, jos tikslų, idėjų bei siekių. 1991 m. kantorius bei himnologas Frieder Gutowski iš Vokietijos, atvykęs su humaritarine pagalba…

Trumpai

1995m. kovo mėn. 25d. buvo įkurta Muzikos sandrauga Lietuvoje, siekianti ekumeniškumo evangeliškos bažnytinės muzikos plotmėje. 1998m. Birželio mėn. LEBMS įregistruota Lietuvos Teisingumo ministerijoje kaip visuomeninė, ne pelno organizacija, turime antspaudą ir sąskaitą banke. Esame labai jauna visuomeninė organizacija, pilna sumanymų ir planų. Rėmėjai: Vokietijos įvairių bažnytinių chorų susivienijimų surinktos lėšos…