2017 metų renginiai

Sveikinu visus sulaukus 2017m., kurie LR vyriausybės yra skelbiami Reformacijos 500 – ųjų jubiliejiniais metais. 

Šiuo informaciniu laišku siunčiu Jums visą informaciją apie  artėjančius š.m. LEBMS renginius.

2017m. LEBMS planuojami  muzikiniai renginiai – projektai:

I.          Balandžio 21 – 22d. (penktadienis, šeštadienis)
Visuotinis muzikos sandraugos narių susirinkimas Palangos ev. liuteronų bažnyčioje.
Organizuojamas dviejų dienų seminaras vargonininkams, choristams bei muzikos sandraugos  nariams. 
Nakvynė bei maitinimas sandraugos nariams nemokamas.

Seminaro tema: “Te Deum Laudamus ir Reformacijos laikų muzika”Pranešėjas: kun. James Krikava, JAV.

Preliminari programa

Penktadienis (21d.):                               

16:00-17:30                   1 paskaita          

17:45-19:15                   2 paskaita          

20:00                               vakarienė           

Laisvas vakaras pokalbiams                 

Šeštadienis (22d.):

9:00- 9:45          Pusryčiai

10:00-11:30      3 paskaita

12:00-15:00      Muzikos Sandraugos ataskaitinis posėdis

 15:00                  Pietūs

16:00                  Koncertas “Reformacijai-500”

II.        Gegužės 13d. 12val.„GIESMIŲ GIESMELĖ“ Švėkšnos evangelikų liuteronų bažnyčioje, skiriama Reformacijos-500jubiliejui (iš anksto rašome ir  pageidaujame, kad giesmes sietumėte su Reformacija).
(Kvietimo su anketos  teiraukites info@takas.lt )

III.    

IV.      Birželio 17d. 15val.Tradicinė chorų bei ansamblių “GIESMIŲ ŠVENTĖ”  Šilutės ev. liuteronų Martyno Liuterio bažnyčioje, skiriama Reformacijos-500jubiliejui.   Šia proga atvyksta 40 delegatų iš Lipės krašto, chorų šventėje giedos visi mūsų bažnyčios chorai kartu su choro “Vinius” Reformacijos minėjimui skirta programa.                                                                                                          (Kvietimo su anketos  teiraukites info@takas.lt )

V.        Rugpjūčio 14-21d.  LEBMS vasaros giedojimo seminaras Jurbarko ev. liuteronų parapijoje. Seminaro meno vadovas LKMD Hans – Jürgen Wulf (Hamburgas). Programa skiriama Reformacijos-500jubiliejui. Vienas baigiamųjų  koncertų vyks Vilkyškių vargonų muzikos festivalio rėmuose kitas Šilutėsev. liuteronų bažnyčioje

VI.      Balandžio – spalio mėn. vyks kasmetinis tarptautinis vargonų festivalis “Vargonų muzika Vilkyškiuose -2017”. Vilkyškiai šiemet skelbiami Mažosios Lietuvos kultūros sostine. Atskira programa (gal galima pridet kokį linką?)

VII.   Liepos 18d. – rugpjūčio 1d.  jubiliejinis tarptautinis, ekumeninis giedojimo seminaras (2 savaitės) Gosau miestelyje, Austrija. 

VIII.Rugsėjo mėn. 21-24d.EKEK Europos ev.bažnyčių muzikų koferencija Strasbūre.

Straßburger Gespräche 2017Centre St. Thomas

Thema: Muzikavimas su vyresniais žmonėmis.

Į konferenciją planuoja vykti Laura Matuzaitę – Kairienė.

Reformacijos 500m. jubiliejui  Lietuvoje paminėti parengėme bei pristatėme Kultūros ministerijai bei Vokietijos Ambasadai (kiek žinome yra dalinai patvirtinta) du stambius šiai garbingai progai skirtus projektus:

·       I – oji projekto dalis:Išleisti profesionalią dviejų dalių ev. liuteronų bei ev. reformatų giesmių kompaktinę plokštelę, kartu su giesmių natų rinkiniu chorams. Giesmės yra parinktos visų LELB kunigų ir LELB vysk. M. Sabučio, t.p. aktvyviai prisidėjusių bažnyčios muzikų, vargonininkių: Renata Kreimerė, Ingrida Liachavičė, Vilma Sabutienė, Irena Šemeklienė, Asta Saldukienė, janina Pamarnackienė, vargonininkas vokietijoje Hermann Feist (Lahr), LKMD Hans–Jürgen Wulf (Hamburg)ir kt.

Projekto partneriai VU Filologijos fakultetas – Lietuvių literatūros katedra, LMTA teorijos katedra.

CD ir giesmių rinkinio leidinių paruošimui šiuo metu yra kruopščiai atrenkamos ir tvarkomos protestantiškos giesmės, kurios yra žinomos visame pasaulyje ir yra vertingiausios bei dažniausiai giedamos evangelikų liuteronų bei reformatų bažnyčiose. Tai būtent reformacijos laikmetį atspindinčios  giesmės – choralai, su paties M. Liuterio, P.Gerhardo, J. Neanderio ir kitų autorių tekstais bei melodijomis. Šio projekto įgyvendinimui yra pakviestas profesionalus valstybinis choras “Vilnius”, dirigentas Artūras Dambrauskas.

CD įrašai 2017 metų kovo 1- 6d.  Lietuvos Radijo įrašų studijoje, garso režisierius Vilius Keras.

  • II – oji projekto dalis:12  koncertų didžiuosiuose ir Reformacijos istorijai reikšminguose Lietuvos miestuose, pristatant ev. liuteronų giesmes bei naujai sukurtus muzikinius giesmės žanro kūrinius ir Reformacijos jubiliejui skirtus leidinius (CD ir profesionaliai paruoštą giesmyną su chorinių giesmių rinkiniu).

Profesionalus valstybinis choras „Vilnius“, solistai ir vargonininkai, kurie dalyvaus įrašant giesmes į kompaktinę plokštelę (CD), vyks į pagrindines ir didžiausias Lietuvos ev. liuteronų bei reformatų parapijas turinčius miestus ir kartu su tų miestų bažnytiniais chorais reprezentuos kruopščiai atrinktą ir istoriškai profesionaliai paruoštą ev. liuteronų muzikinį giesmių paveldą. Šiuo metu yra aptarti šie Lietuvos miestai, turintys evangelikų liuteronų bei reformatų kultūros gilias tradicijas ir gyvas bendruomenes: Palanga, Plikiai/Dovilai, Saugos, Radviliškis, Rusnė, Akmenė, Batakiai, Šakiai,Šiauliai, Biržai, Priekulė, Kelmė,Vilkyškiai, Kretinga, Kretingalė, Katyčiai, Juodkrantė, Nida, Kėdainiai, Kaunas,Klaipėda, Tauragė, Marijampolė, Šilutė, Jurbarkas, Vilnius.

Į šį chorinį projektą žadame įtraukti visų miestų, kuriuose vyks minėjimai – koncertai “Reformacijai – 500”,  suaugusiųjų bei vaikų bažnytinius chorus, regioninius jaunimo, meno ir muzikos mokyklų chorus bei ansamblius. Chorai kviečiami jungtis ir koncertuose giedoti kartu su “Vilniaus” choru protestantiškas giesmes.

Šiame projekte toliau aktyviai dalyvauja profesionalus valstybinis choras “Vilnius”

dirigentas Artūras Dambrauskas.

Numatomi solistai: Liudas Mikalauskas (bosas)

Asta Krikščiūnaitė (sopranas)

Vladas Bagdonas(Bosas)

Pasakotojas, režisierius Vytautas Rumšas (aktorius)

Taip pat projekte dalyvaus Čiurlionio kvartetas

 REFORMACIJAI – 500

1517 – 2017

Kompaktinės plokštelės ir giesmyno pristatymas jubiliejinių renginių cikle Lietuvoje

Atlikėjai

Choras „Vilnius“ (vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas)

Asta Krikščiūnaitė (sopranas), Vladas Bagdonas (bosas), Liudas Mikalauskas (bosas)

Aktorius Vytautas Rumšas vyresnysis

Čiurlionio kvartetas

Evangelikų liuteronų ir reformatų parapijų chorai

Programoje – gražiausios evangelikų liuteronų ir reformatų giesmės bei Vakarų Europos kompozitorių kūriniai

Balandžio 22 d., šeštadienis, 16 val.

Palangos evangelikų liuteronų bažnyčia (Saulėtekio takas 1)

Gegužės 21 d., sekmadienis, 11 val.

Biržų evangelikų reformatų bažnyčia (Reformatų g. 3a)

Gegužės 25d., ketvirtadienis, 18 val.

Marijampolės evangelikų liuteronų bažnyčia (Kauno g. 9)

Gegužės 27d., šeštadienis, 14 val.

Kelmės evangelikų liuteronų bažnyčia (Vytauto Didžiojo g. 75)

Birželio 16d., penktadienis, 18 val.

Kretingos evangelikų liuteronų bažnyčia (Kęstučio g. 3)

Birželio 17d., šeštadienis, 15 val.

Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčia (Lietuvininkų g. 21)

Birželio 23d., penktadienis, 15 val.

Tauragės evangelikų liuteronų bažnyčia (Vytauto g. 56)

Rugpjūčio 13d., sekmadienis, 12 val.

Klaipėdos Valstybinis muzikinis teatras (Danės g. 19)

Rugpjūčio 25d. , penktadienis, 17 val.

Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčia (K. Donelaičio g. 43)

Spalio 1d., sekmadienis, 14 val.

Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčia (Vilkyškiai, Pagėgių saviv.)

Spalio 21d., šeštadienis, 17 val.

Priekulės kultūros centras (Turgaus g. 4)

Spalio 31d., antradienis, 18 val.

Vilnius evangelikų liuteronų bažnyčia (Vokiečių g. 20)

Jubiliejinio Reformacijos renginių ciklo pabaigos koncertas

************************************************************

Logotipų zonoje:

Projekto rengėjai:

Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia

Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia

KĮ Valstybinis choras  „Vilnius“

Projekto rėmėjai:

Lietuvos respublikos kultūros ministerija

Vokietijos ambasada Lietuvoje

Koncernas Vikonda

UAB „Balttours“

Lietuvos regionų miestų savivaldybės

Projekto partneriai:

Kompozitorių sąjunga

Vilniaus universitetas

Lietuvos Muzikos ir Teatro akademijos teorijos katedra

Lietuvos nacionalinė filharmonija

Informaciniai rėmėjai:

LRT

Bernardinai.lt

Delfi.lt

Pagarbiai,

LEBMS valdybos pirmininkė – administratorė              Laura Matuzaitė – Kairienė

Tel .: 8 677 62858 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *