Trumpai

1995m. kovo mėn. 25d. buvo įkurta Muzikos sandrauga Lietuvoje, siekianti ekumeniškumo evangeliškos bažnytinės muzikos plotmėje.

1998m. Birželio mėn. LEBMS įregistruota Lietuvos Teisingumo ministerijoje kaip visuomeninė, ne pelno organizacija, turime antspaudą ir sąskaitą banke.

Esame labai jauna visuomeninė organizacija, pilna sumanymų ir planų.

Rėmėjai: Vokietijos įvairių bažnytinių chorų susivienijimų surinktos lėšos bei asmeninės aukos pagal Sandraugos pateiktus projektus.

Tikslai:

Skelbti Evangeliją, puoselėjant evangeliską giesmę bei muziką

Veiklos sritys:

Profesinė pagalba dirbantiems ir busimiems bažnytinės muzikos specialistams.


Evangeliškos muzikos istorinio palikimo rinkimas, kaupimas bibliotekoje, tyrinėjimas, muzikos literaturos leidyba, repertuaro plėtimas ir naujos evangeliškos muzikos kūrybos skatinimas.


Bažnytinės muzikos renginių organizavimas.


Pagalba sprendžiant muzikų darbo bažnyčioje klausimus.


Talkininkavimas evangeliškoms bendruomenėms įsigyjant ir prižiūrint bažnytinės muzikos instrumentus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *